Bli en lokalsupporter du med!

Bli en lokalsupporter du med!

Lokal journalistik behövs!

Lokal journalistik behövs!

Torslanda-Öckerötidningens affärsidé är att den kommer ut gratis till alla hushåll i vårt spridningsområde. Det är tidningens annonsörer som finansierar vår produkt. I en tid av vikande annonsintäkter, högre papperskostnader, högre distributionskostnader och minskade upplagor för stora delar av tidningsvärlden, kan du dra ditt strå till stacken för att säkerställa att vi kan fortsätta att producera bra lokal journalistik. Bli lokalsupporter till Torslanda-Öckerötidningen redan idag.

Torslanda-Öckerötidningens affärsidé är att den kommer ut gratis till alla hushåll i vårt spridningsområde. Det är tidningens annonsörer som finansierar vår produkt. I en tid av vikande annonsintäkter, högre papperskostnader, högre distributionskostnader och minskade upplagor för stora delar av tidningsvärlden, kan du dra ditt strå till stacken för att säkerställa att vi kan fortsätta att producera bra lokal journalistik. Bli lokalsupporter till Torslanda-Öckerötidningen redan idag.


Stöd till tidningar och lokaljournalistik med hjälp av Lokalsupporter.se