Bli en lokalsupporter du med!

Bli en lokalsupporter du med!

"Lokal journalistik behövs"

"Lokal journalistik behövs"

Tidningens affärsidé är att den kommer till alla hushåll i vårt spridningsområde gratis. Det är tidningens annonsörer som i huvudsak finansierar produkten och kommer förhoppningsvis förbli så. I och med dags/morgonpress minskade upplagor så blir även Torslanda-Öckerötidningen drabbad i form av högre papperskostnader och högre distributionskostnader. Därför hoppas vi på att Du vill bli lokalsupporter så vi kan fortsätta leverera ett bra innehåll.

Tidningens affärsidé är att den kommer till alla hushåll i vårt spridningsområde gratis. Det är tidningens annonsörer som i huvudsak finansierar produkten och kommer förhoppningsvis förbli så. I och med dags/morgonpress minskade upplagor så blir även Torslanda-Öckerötidningen drabbad i form av högre papperskostnader och högre distributionskostnader. Därför hoppas vi på att Du vill bli lokalsupporter så vi kan fortsätta leverera ett bra innehåll.


Stöd till tidningar och lokaljournalistik med hjälp av Lokalsupporter.se